Swelltite jeomembran üst dolguya bütünsel olarak bağlanmış sodyum bentonit bileşiğin oldukça etkin bir su yalıtım kompozitidir. Bu kompozisyon kalın bir jeomembran üst dolgunun güç ve delinme mukavemeti ile sodyum bentonitin aktif sızdırmazlık faydalarını birleştirir.

Swelltite su yalıtım membran teknolojisinde gerçek bir ilerlemedir. Diğer membran sistemlerinin aksine Swelltite’ın reaktif bentonit bileşiği membrandaki küçük delikleri kapamak için yayılabilir. Swelltite 2mm’lik fabrika kontrollü bir kalınlıkta imal edilir, şartname hazırlayıcısına, yükleniciye ve mal sahibine tutarlı malzeme uygulamasını garanti eder. Bu tasarlanmış kompozit kalın bir jeomembran üst dolgudan ve iliştirilmiş suda çözünen filme sahip bentonit bileşikten oluşur.

Swelltite esasen sıfır uçucu organik bileşen içerir, taze betona uygulanabilir ve en önemlisi 20 yıldan fazla süre boyunca etkin olduğu kanıtlanmıştır.

UYGULAMALAR
Swelltite toprak üzerindeki ayrık döşeme yapılar yanı sıra yer altı dikey ve yatay yapısal temel yüzeyleri için tasarlanmıştır. Tipik yer altı uygulamalarına dolgulu beton duvarlar, yığma blok duvarlar, toprakla örtülü çatılar ve tünel tavanları dahildir. Tipik toprak üzeri ayrık döşeme yapı uygulamalarına plaza köprü tabliyeleri, park köprü tabliyeleri ve balkonlar dahildir. İlaveten Swelltite mekanik odalarda, mutfaklarda ve laboratuar tesislerinde iç ayrık döşeme uygulamalar için kullanılabilir

detay_yapi_swelltite_temel_alti_yalitim